Home

Vrije dansnamiddag (Oostende)

dansmiddag

Dansnamiddag met lerarenbegeleiding

Er worden tussenin “lijndansjes” en “partydansjes” aangeleerd

Alleen toegankelijk voor leden en ex-leden

elke MAANDAG  14u30  tot 17u00

Vanaf begin eerste maandag van oktober tot einde april (niet in de schoolvakanties)