Help, mijn budget laat het lidgeld niet meer toe?

Wil je zoon of dochter graag naar onze sportclub en is het lidgeld net iets te hoog voor je budget ?

…  neem contact op met het SOCIAAL HUIS in Oostende   E.Cavellstraat  15.  Daar kun je dit lidgeld bespreken en in orde brengen.
UITpas is gratis voor kinderen en jongeren tot 25 jaar