Help, mijn budget laat het lidgeld niet meer toe?

Wil je zoon of dochter graag naar onze sportclub en is het lidgeld net iets te hoog voor je budget ?

…  neem contact op met het SOCIAAL HUIS in Oostende   E.Cavellstraat  15.  Daar kun je dit lidgeld bespreken en in orde brengen.