Huisreglement

1. Het is niet toegelaten met de schoenen van buiten op de parketvloer te komen. Je brengt je schoenen waarmee je gaat dansen, mee van thuis en je wisselt die om in de hall of in de zaal.
(behalve de nieuwe leden die voor de eerste keer met GEVADA kennismaken.)

2. Het is niet toegelaten te filmen in de les (zonder toestemming van de lesgever).
De toestemming moet vooraf duidelijk aangevraagd worden.

3. Eigen consumpties meebrengen is niet toegelaten.
In elke dansstudio of danszaal is er een bar met dranken aan democratische prijzen..
(uitgenomen de leden van de fitness dansgroepen).
Jongeren zonder begeleiding kunnen een drankje meebrengen en alleen gebruiken in de hall, geen blikjes of brikjes, plastieken flesjes terug mee naar huis nemen

4. Ouders kunnen in het eerste deel van de zaal voor het gordijn, blijven wachten en kunnen daar stil praten om de les niet te storen. Voor de lessen van de jeugd wordt het gordijn gesloten. Ouders die in het bar-gedeelte van de zaal op hun kinderen wachten, worden verondersteld een drankje te bestellen aan de bar en kunnen daar zeker geen drankje van thuis nuttigen

5. Niemand blijft in de toiletten of de kleedkamer of de hall rondhangen.

6. Alle leden kunnen tijdens de danslessen door het bestuur toevallig gefotografeerd worden.
Die foto’s worden soms gebruikt voor publicitaire doeleinden.
Alle leden worden verondersteld daarmee stilzwijgend toe te stemmen,
tenzij ze ons uitdrukkelijk meedelen dat ze dit niet wensen

7. De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal.

8. Geen kauwgom in de dansstudio, niet bij de dansers en niet bij de ouders.

9. Een abonnement of lessenreeks is strikt persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan anderen.
Bij ongeval of ziekte wordt een waardebon opgemaakt voor de volgende lessenreeks. Lidgeld wordt nooit terugbetaald.

10. De extra zaterdag-oefenavonden zijn alleen voor eigen leden. Niet-leden worden alleen toegelaten na aanvraag bij het bestuur. Liefst via mail vooraf.

11. Trouwlustige leden van de stijldans-cursus hebben recht op een gratis privaatles voor hun openingsdans. Dit voordeel vervalt wanneer ze geen lid meer zijn.

12. Bij inschrijving vragen we uw persoonlijke gegevens, deze gegevens worden intern bijgehouden voor onze administratie, we respecteren je privacy, verkopen je gegevens niet en sturen je geen spam, beloofd! Je kan je gegevens bij ons kantoor te Oostende steeds bijwerken

13. Elke vorm van lichamelijk grensoverschrijdend gedrag kan niet. Er is daarvoor een laagdrempelig aansprekingspunt  (0486/27 52 38)