Lindy Hop

Nieuwe start in sept 2024

Lindy Hop is een vrolijke, actieve partnerdans die ontstaan is in de jaren 30 in New York. Er werd toen heel veel gedanst, eigenlijk van alles door elkaar. Lindy Hop combineerde elementen uit verschillende dansstijlen en was in feite het begin van een heel nieuw genre, namelijk swing.

 

Er wordt voornamelijk op Swingjazz gedanst, waarbij heel wat ritmes van Jive in de passen verwerkt zit. In lindy Hop worden solo- en partnerdansen gecombineerd en de dans bevat zowel veel improvisatie als meer formele elementen, vergelijkbaar met de muziek waarop wordt gedanst. De basisbeweging, de ‘swing-out’, bestaat deels uit een stuk gesloten danshouding, waarbij man en vrouw samen dansen en uit een stuk open danshouding waarin voor beide dansers ruimte is voor improvisatie.

CLASS INFO

Duur les :  60 minuten

Wanneer :  start 9 sept 2024 om 20u30 (Oostende)

Aantal lessen :  15

Lid geld :  €90/pp

Lidgeld: 90 euro/persoon (15 lessen)

optionele verzekering 10 euro/pers (volledig sportjaar)

bij combinatie met ‘Swing’ of  ‘Start2dance’ krijg je 22,22% korting op je 2de cursus